Světová banka měřítko přehodnotila na základě šetření úrovně domácností ve 116 zemích světa. Statistici udělali 1,2 miliónu rozhovorů.

Přestože číslo působí ohromně, ve skutečnosti se počet extrémně chudých snižuje. Podle srovnatelných měřítek před pětadvaceti lety téměř polovina světové populace žila v extrémní chudobě. Od té doby se každým rokem číslo snižuje zhruba o jedno procento.

Přesto se najdou regiony, kde je chudoba alarmující. Například jen v Africe se mezi lety 1981 a 2005 počet chudých zvýšil z 200 na 380 miliónu. V absolutních číslech je situace nejhorší v jižní Asii, kde žije v extrémní chudobě necelých 600 miliónů lidí, jen v Indii jich je 455 miliónů.

Opakem je Čína, kde za pětadvacet let počet chudobně žijící lidí snížil z 835 miliónů na 207 miliónů. Ke snížení došlo zejména v posledních patnácti letech, kdy se nejlidnatější země světa otevřela západním investorům.