Česká naftařská si na svůj průzkum přizvala ostravskou firmu Unigeo. Její aktivity byly financovány prostředky kanadských společností, s nimiž je nyní Česká naftařská ve sporu. Vztahy mezi podnikatelskými subjekty se již zabýval Vrchní soud v Olomouci, který žalobu na Českou naftařskou vrátil Krajskému soudu v Brně.

Zástupce ministerstva životního prostředí Zdeněk Venera tvrdí, že spor může vyvrcholit další mezinárodní arbitráží. Zahraniční investor je přesvědčen, že smlouva o financování průzkumu jednoho ze dvou ložisek v Kančí oboře, byla podepsána podle kanadských zákonů a zaručuje mu podíl na zisku.

Generální ředitel společnosti Unigeo Jiří Mukařovský potvrdil, že právníci již podnikli potřebné kroky k obhájení nároku zahraničního investora na zisk z těžby. Jednatel firmy Česká naftařská Zdeněk Svoboda jakékoliv finanční nesrovnalosti popírá.

Peníze údajně vrátili

Prý jim kanadsko-australský subjekt v roce 2000 skutečně na rozjezd průzkumných prací poskytl osmnáct milionů korun. "Finanční zdroje byly vráceny a nemáme žádné závazky," tvrdí Svoboda. Nároky na podíl ze zisku odmítá. Přesto Česká naftařská nabídla zahraniční firmě desetimilionové odškodnění, které nebylo přijato.

Už v dubnu letošního roku řešil ministr životního prostředí Libor Ambrozek interpelaci kanadské vlády, aby Česká republika ochránila investici kanadské společnosti. Vedoucí územního odboru ministerstva životního prostředí Václav Bárta ale upozornil, že prioritou rezortu je nevměšovat se do vnitřních záležitostí podnikatelských subjektů. Nyní rozepře hrozí rizikem další mezinárodní arbitráže.

Změnou charakteru vrtů v Kančí oboře z průzkumných na těžební se nedávno zabývali břeclavští zastupitelé. Bez ohledu na nesouhlasnou petici dali těžbě ropy zelenou. Krajský úřad, jehož vztahy s radnicí v současnosti nejsou příliš skvělé, následně vydal stanovisko, v němž těžbu v lokalitě blízké zdrojům pitné vody odmítl. Před započetím řádné těžby ještě musí být uskutečněno další povolovací řízení báňského úřadu.