Průměrný hektarový výnos činí 5,23 tuny. Je to o 0,7 tuny více než loni. Oseto bylo letos 1,43 miliónu hektarů polí.

Úplně skončila sklizeň ozimého ječmene, téměř zcela je sklizena řepka. Sklizeň hlavních obilovin ozimé pšenice i jarního ječmene se přiblížila 90 procentům.

Obchodování s obilovinami je minimální z důvodu nízkých výkupních cen. Zálohové ceny potravinářské pšenice se pohybují mezi 3500 až 4000 korun za tunu, u krmných obilovin je cena od 3000 do 3400 korun za tunu. Sladovnický ječmen se prodává za 4700 až 6000 korun za tunu. Zálohové ceny řepky se pohybují mezi 8000 a 9000 korun.

Nejčastěji letos zemědělci podle ČSÚ z obilovin zaseli pšenici a ječmen. Pšenice zabírá 55,9 procenta z celkové osevní plochy základních obilovin, ječmen 33,6 procenta. U obou těchto plodin proti loňsku vzrostly plochy ozimů, u pšenice o 1,4 procenta a u ječmene o devět procent. Jařinami farmáři oseli proti loňsku u pšenice o 31,1 procenta menší plochu a u ječmene o 7,6 procenta méně.