"Opravdu se bojíme, že vláda podlehne nátlaku odborářů a reformu veřejných financí rozmělní přílišnými ústupky," řekl. Podle zástupců komory je chystaná reforma útokem na živnostníky a drobné podnikatele, kteří nemalými částkami přispívají do státní pokladny.

Součástí reformy veřejných financí musejí být podle nich kroky vlády směřující k efektivní kontrole vyplácených státních dávek - podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek a sociální podpory. "Proto jsme se rozhodli předat své připomínky k reformě ministrovi průmyslu a obchodu," řekl Drábek.

Vláda neustoupí ani o krok

Ministr průmyslu Milan Urban však obavy o případné změkčení reformy vyvrací. "Vláda odborářům neustoupí ani o krok, ale nevíme, jestli jim ustoupí Sněmovna," řekl na páteční snídani se středočeskými podnikateli. V případě, že by reforma parlamentem neprošla, znamenalo by to podle něho neodvratný pád vlády.

Hospodářská komora přichystala k zákonům o reformě veřejných financí patnáct změn. Patří mezi ně například připomínky k vládnímu návrhu zákona o daních z příjmů, který zavádí institut minimální mzdy. Podnikatelé odmítají i omezení zápočtu doby studia do výpočtu výše důchodu, nebo zvýšení vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení i minimálního vyměřovacího základu daně pro osoby samostatně výdělečně činné.