Poskytovatelé úvěrů nedodržovali zákonem stanovené povinnosti častěji než v prvním čtvrtletí, kdy inspektoři zjistili porušení zákona ve zhruba desetině kontrolovaných reklam.

ČOI na svém webu uvedla, že od dubna do konce června prověřila 107 reklam na spotřebitelský úvěr a ve 23 případech zjistila porušení zákona. "Jednalo se o reklamy celkem 23 různých subjektů poskytujících spotřebitelský úvěr či nabízejících zprostředkování smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr," stojí ve zprávě inspekce.

Reklamy podle ČOI obsahovaly úrokovou sazbu nebo jiné údaje týkající se nákladů na úvěr, a proto musel být jejich součástí ukazatel RPSN nebo příklad jeho výpočtu. Závadných 23 reklam ale tuto povinnost nesplnilo.

"V porovnání s výsledky kontrol uskutečněných v prvním čtvrtletí letošního roku byla zaznamenána vyšší míra porušování zákona. V průběhu prvních tří měsíců letošního roku bylo prověřeno 111 reklam spotřebitelského úvěru, přičemž u 13 z nich byly shledány nedostatky," uvedla ČOI.