Údaje jsou šokující, říká prof. Vivienne Nathansonová z British Medical Association (BMA), protože jen náklady na nápravu zdravotních problémů jdou ve Velké Británii do miliard liber ročně. Podle švýcarské studie dopady domácího násilí stojí tento stát 200 miliónů eur ročně (5 mld. korun). To je i minimální odhad nákladů v Česku.

Že jde v každé zemi, kde se násilí řeší jako společenský problém skutečně o miliardy, potvrzují i výzkumy OSN. V Česku jsou to například analýzy Informačního a poradenského centra ROSA, která se pomocí obětem domácího násilí zabývá.

„Do celkových účtů za domácí násilí se totiž musí například započítávat náklady za léčení zranění, za práci lékařů a léky i náhrada nemocenské,“ říká zástupkyně ředitelky ROSY Zdena Prokopová.

Zbytečná zranění představují i ztráty HDP, protože oběti, které jsou na nemocenské, nemohou pracovat. Přitom podle statistik ROSY se nejčastěji s násilím setkávají právě ženy v produktivním věku mezi 30 – 44 roky (60 procent klientek).

Že násilí přitom není jen "nějaká facka“, ale jedná se o velmi vážná zranění, vyžadující si léčení, dosvědčuje rovněž statistika ROSY – mezi druhy zranění na předních místech figurují rány pěstí, bití v těhotenství, sražení, zlomeniny. Brutální bití pěstmi například zažilo 48 procent žen, které se zúčastnily šetření.

Oběti domácího násilí trpí i dalšími obtížemi

Podle člena BMA profesora Feldera jsou oběti násilí třikrát až čtyřikrát náchylnější k rozvinutí psychické poruchy než zbytek populace, totéž patří o onemocnění srdce. Léčení dlouhodobých poruch a nemocí přitom podle zdravotních pojišťoven patří k nejnákladnějším. Výrazný vliv domácího násilí na nemocnost registruje i Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Každý rok má násilí v USA na svědomí dva milióny zranění u žen a 600 tisíc u mužů. V Česku se zažité násilí podílí i na faktu, že ročně ambulance psychiatrů navštíví na půl miliónu osob.

Pomoc obětem je drahá

Do nákladů za domácí násilí patří i výdaje institucí, které obětem pomáhají. Tedy náklady na soudní řízení, opatrovnická řízení, provoz sociálních referátů, azylových domů, oddělení péče o dítě, hrazení pobytu dětí v různých diagnostických zařízeních, atd.

Jen náklady na soud u jednoho rozvodového řízení se pohybují v řádech statisíců (mzdy soudců, náklady na provoz soudů, administrativa, dokazování, atd). Do nákladů za násilí patří i úhrady činnosti policie, ale také nutnost vynakládat prostředky na zajištění sociálního bydlení (náklady na jeden malometrážní byt se pohybují kolem tří miliónů). Patří sem i různé sociální výpomoci obětem.

"Násilí přitom vůbec není v Česku nějakou okrajovou záležitostí,“ říká Prokopová. "Nějakou zkušenost s násilím má podle mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnil i Sociologický ústav Akademie věd má třetina českých žen. Počet žen, které se na centrum ROSA obracejí je stále vysoký, ročně registrujeme přes 200 nových klientek, ročně se jedná i o tisíce telefonických a internetových žádostí o pomoc. Trvalý zájem je i o azylové ubytování,“ dodává.