Mluvčí MF Jaroslav Dědič řekl, že o pěti okruzích se bude dále jednat, ale ministr v nich již připustil kompromis. Dědič zdůraznil, že žádné z těchto opatření by nemělo mít výrazný dopad na státní rozpočet na příští rok. "Stále platí, že schodek rozpočtu nesmí překročit 118 miliard korun," řekl mluvčí.

Sobotka podle Hojdara bude návrhy projednávat s premiérem Vladimírem Špidlou a ostatními koaličními partnery. "Nechci proto předbíhat událostem," zdůvodnil poslanec, proč nechce konkretizovat body, na kterých se s ministrem shodl.

Již minulý týden ale Sobotka uvedl jako příklad návrhu, který nemá z hlediska reformy veřejných financí a dopadu na státní rozpočet žádný velký význam, ale může snížit politickou průchodnost reformy, požadavek na zavedení pátého daňového pásma pro lidi s nejvyššími příjmy.

Hojdar zřejmě stále požaduje nekrátit nemocenské dávky v prvních třech dnech nemoci, nezvyšovat povinné pojištění osob samostatně výdělečně činných a neměnit valorizace důchodů s tím, že že by se naopak mělo zvýšit povinné důchodové pojištění o tři procenta.

Sobotka minulý týden zdůraznil, že reformu nelze dále rozmělňovat. "Reforma je výsledkem koaličního kompromisu a nevím, zda je možné tento kompromis dále prohloubit. Nesmí představovat zvýšení výdajů, místo aby znamenala úspory," zdůraznil ministr.

Dědič uvedl, že Sobotka bude příští týden jednat také o návrzích ostatních nespokojených poslanců. Tyto návrhy podle něj vycházejí většinou z požadavků odborů.

Hojdar chce novou reformu

Hojdar údajně navrhne Sněmovně, aby schválila usnesení, jež by zavazovalo vládu k přípravě v podstatě nové reformy veřejných financí. Ta by pak měla být hotova do konce března příštího roku. Hojdar požaduje například ujasnění podmínek a způsobu převzetí eura, razantní snížení výdajů na veřejnou správu a justici, zásadní zjednodušení soustavy daní, zákonných pojištění a sociálních dávek.

"Je zřejmé, že nynější reforma nepostihuje podstatu našich problémů a jde zcela nesprávným směrem. Je pouhým nekoncepčním, asociálním, neúčinným a asi i kontraproduktivním slepencem," citoval tisk z Hojdarova materiálu, který spolu s pozměňovacími návrhy k nynější reformě předal ministru Sobotkovi.