Oznámila to ve středu spořitelna, která patří do skupiny rakouské Erste Bank. Výsledky jsou podle mezinárodních účetních standardů a nejsou auditované.

"Rekordní nárůst čistého zisku byl ovlivněn rychle rostoucím provozním výsledkem, a to navzdory negativnímu vývoji na finančních trzích, který se projevuje v poklesu výnosů z finančních aktiv," uvedl generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer.

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 38,9 procenta na 11,26 miliardy Kč. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména rostoucími objemy úvěrových obchodů občanům a komerčním klientům, a také zvyšováním úrokových výnosů z mezibankovních obchodů a z repo operací.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,3 procenta a dosáhly 5,35 miliardy Kč. Hlavním a stále rostoucím zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce s nárůstem výnosů o 12,7 procenta. Zvýšily se také příjmy z pojišťovacích obchodů.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl meziročně o 75,3 procenta, když dosáhl 1,23 miliardy Kč především díky výnosům z operací s cizími měnami zejména v souvislosti s vysokou volatilitou na trzích s cizími měnami a s obchodováním s měnami pro korporátní klienty.

Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 5,7 procenta na 643,11 miliard Kč z 608,37 miliard Kč. Poměr klientských pohledávek ke klientským závazkům se zvýšil na 67,3 procenta z 60,3 procenta.