Deficit na běžném účtu platební bilance ve druhém čtvrtletí zřejmě přesáhl šest procent hrubého domácího produktu. Podle ekonoma HVB Bank Pavla Sobíška se tak dostal za hranici, která je v dlouhodobém horizontu považována za bezpečnou pro makroekonomickou stabilitu.

Příliv zahraničních zdrojů na finančním účtu za duben až červen 2003 činil 25,9 miliardy Kč (824,4 miliónu eur). Devizové rezervy ČNB bez kurzových rozdílů se snížily o 2,5 miliardy Kč (81 miliónů eur). Poměr schodku běžného účtu k HDP v běžných cenách převýšil podle odhadu ČNB šest procent, zatímco poměr schodku bilance zboží a služeb činí předběžně pouze 2,4 procenta. V rozdílné úrovni ukazatelů se promítl vývoj výnosové bilance a bilance transferů, konstatuje ČNB.

Schodek obchodní bilance dosáhl ve druhém čtvrtletí 13,4 miliardy korun, což představuje v meziročním srovnání stagnaci. Tempa růstu vývozu i dovozu v běžných cenách zaznamenala více než sedmiprocentní zvýšení. Ve hmotném vyjádření dynamika dovozu tempo růstu vývozu mírně převyšovala. V teritoriální skladbě zahraničního obchodu pokračoval růst přebytku vůči zemím EU doprovázený trvalým zhoršováním obchodní bilance s ostatními zeměmi.

Nejvíce stále vyvážíme do EU

Podíl zemí Evropské unie ve 2. čtvrtletí činil 70 procent českého vývozu a 60 procent dovozu. Také v obchodní výměně s ostatními vyspělými zeměmi s tržní ekonomikou (Norsko, Švýcarsko, Japonsko) byl patrný opětovný růst deficitu. Ve vztahu k ostatním zemím pokračoval růst dovozu zboží z Číny a některých nově industrializovaných asijských zemí (Malajsie, Singapur, Thajsko). V obchodních vztazích s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou byl patrný růst aktiva se Slovenskem a Maďarskem.

Čistý příliv přímých investic do České republiky ve 2. čtvrtletí činil 34,1 miliardy Kč, což představuje v meziročním srovnání s mimořádným výsledkem stejného období minulého roku (vliv privatizace státního majetku) výrazný pokles. V letošním roce aktivita zahraničních investorů směřovala v rozhodující míře do rozvoje soukromého sektoru.