Česká pošta plánuje v blízké době propouštění. Z jakého důvodu?

Není to nahodilá věc. Připravovali jsme se dlouhodobě a je to výsledkem probíhajících změn v České poště. Na začátku letošního roku jsme zrušili odštěpné závody, což byly organizační jednotky, které hospodařily velmi autonomně. Dalo by se říci, že existovalo sedm Českých pošt. V rámci transformace podniku na akciovou společnost a přípravy na plnou liberalizaci trhu jsme zavedli novou organizační strukturu. Cílem bylo nastavit jednotné procesy a technologie a redukovat zbytečnou administrativu. Z pošty odejdou především ti, kteří pracují v zázemí společnosti. Těch zaměstnanců, kteří jsou v přímém styku se zákazníkem, se optimalizace dotkne minimálně.

Kterých profesí se snižování počtu zaměstnanců dotkne nejvýrazněji?

Jde to napříč celou společností. Téměř deset procent lidí odejde z úseku generálního ředitele, z oblasti technických zdrojů a z úseku ekonomického a také správy majetku. Tato úspora má přímou vazbu na centralizaci systému řízení. Výrazně nižší procento se týká vlastního provozu pošty. Optimalizace počtu zaměstnanců je jeden z důležitých kroků k udržení konkurenceschopnosti na trhu. V loňském roce jsme dosáhli slušného hospodářského výsledku, ale především v důsledku snižování nákladů a pozdržení investic. Pošta potřebuje zainvestovat masivně, ale doposud to nebylo v širší míře možné. Bylo nutné udělat pořádek a mít jasno v tom, kam firmu směřovat. Tuto fázi máme za sebou. Jestliže máme mít na trhu šanci a našim lidem dobře zaplatit za práci, musíme pracovat efektivně. Zákazník bude spokojenější a bude mu jedno, že mu servis dělá méně lidí za lepší plat. Letos jsme zvedli v průměru platy o 14,5 %, což představuje 1,3 miliardy korun. Další navyšování mezd je bez optimalizace nemožné.

Kolik lidí Českou poštu letos opustí, kdy k propouštění dojde?

Proces chceme nastartovat okamžitě. Ty, kterých se optimalizace bude týkat, musíme informovat a také je maximálně připravit na novou životní situaci. Od 1. října odejde z České pošty asi 2500 lidí z celkového počtu 37 000 zaměstnanců. Pošta je dnes dominantním operátorem na trhu. Má-li jím zůstat, musí se chovat jako každá jiná firma.

Jaké nové služby chce pošta do budoucna nabízet?

Jde zejména o oblast elektronické komunikace. Rádi bychom získali například tolik diskutované datové schránky. Určitě nabídneme také nové služby v oblasti logistiky. Dalším významným tématem je možná distribuce léků. V každém případě musíme lépe komunikovat se zákazníky. Příklad? Dostanete balík a prostřednictvím SMS nebo e-mailu si sami určíte, kam ho pošta dodá.

Můžete přiblížit význam a účel datových schránek?

Datová schránka nahrazuje papírovou poštu. Je to způsob elektronické komunikace mezi jednotlivými organizacemi státu a do budoucna mezi státem a podniky. Cílem České pošty je, aby se na této komunikaci aktivně podílela. Bude-li zavedena povinnost zřízení datových schránek, Česká pošta na to musí reagovat. Pokud bychom se tohoto typu komunikace neúčastnili, znamenalo by to pro nás významné ekonomické riziko a mohlo by to zasáhnout i do sociální sféry. Jsme jeden ze dvou největších zaměstnavatelů v zemi.

Co přinesla centralizace společnosti?

Přináší operativnost, úspory a nastavení jednotných technologických standardů. A také máme o firmě mnohem lepší přehled. V rámci centralizace jsme například zjistili, že u odštěpného závodu v Ústí nad Labem byl nesoulad mezi fakturací a investicemi v řádu desítek miliónů korun. Tento případ nyní řešíme. Je to jedno z dědictví minulosti, se kterým se pošta vyrovnává a ještě nějakou dobu vyrovnávat bude.

Ve kterých oblastech zaznamenáváte největší konkurenci?

Konkurence nám nejvíce ukrajuje v oblasti balíků a direct mailu. Česká pošta se musí připravit na plnou konkurenci v liberalizovaném prostředí, není nám ale známo, jak bude vypadat poštovní zákon v rámci liberalizovaného trhu, za jakých podmínek a komu bude udělena poštovní licence a jaké povinnosti budou muset příslušné subjekty plnit. Je například otázkou, kdo bude financovat doručování dopisů a balíků pětkrát týdně na kterékoli místo v ČR. Kdo bude doručovat korespondenci do poslední chalupy na Kvildě, kde se to nemůže ekonomicky vyplatit. Ve světě se zatím nenašel model, který by byl ideální. Pro stát to nebude snadný oříšek.