"Toto číslo znamená nejlepší výsledek za 1. pololetí od roku 2004,“ uvedl mluvčí úřadu Ondřej Jakob.

Podle něj nejvíce peněz ČR získalo ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. "Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 11,7 miliardy korun,“ dodal Jakob.