Společnost Benzina podle mluvčí Lenky Svobodové rozhodnutí úřadu o novém projednání očekávala. "Necítíme vinu. Od počátku jsme trvali na tom, že žádná kartelová dohoda neexistuje a že jsme neporušili nic, z čeho jsme byli obviněni," řekla Svobodová. 

Pokutu dostaly firmy Agip, Aral, Benzina, Conoco OMV a Shell za to, že od května nejméně do konce listopadu 2001 upravovaly ve vzájemné shodě ceny automobilového benzinu Natural 95. Všechny firmy však proti rozhodnutí podaly rozklad. Z rozhodnutí ve druhém stupni řízení vyplývá, že předseda ÚOHS vyhověl závažným procesním námitkám, které vznesly všechny potrestané podniky.

Úředníci jim totiž nedovolili nahlédnout do některých částí spisu s důkazy o kartelu s tím, že jde o obchodní tajemství jednotlivých účastníků řízení. "Jsou-li takovéto údaje významné pro vydání rozhodnutí, je nezbytné s nimi účastníky řízení seznámit," uvádí se v rozhodnutí.

Největší pokutu tehdy dostala Benzina

V posuzovaném případě úřad považoval za důkaz porušení zákona zejména grafické znázornění cenového vývoje ve stejném čase a u všech společností. Ty však zahrnul do nepřístupných částí spisu, aniž by pro to byl důvod. Bednář připustil, že rozhodování úřadu bylo za těchto okolností obtížné.

Pokud při novém projednávání celé kauzy úředníci opět zjistí, že šlo o kartelovou dohodu o cenách a uloží pokuty, budou muset seznámit účastníky řízení s podklady, z nichž při jejich stanovení vycházeli, uzavírá rozhodnutí.

Nejvyšší pokutu 98 miliónů korun dostala Benzina, následovalo 68 miliónů pro OMV, 65 miliónů korun pro Shell, 40 miliónů dostal Aral, 22 miliónů Conoco a nejnižší sankci 20 miliónů Kč dal ÚOHS Agipu.

Antimonopolní úřad uložil v loňském roce v oblasti fúzí a antitrustu pokuty v celkové výši 455,6 miliónu korun.