„Pokuta uložená tímto rozhodnutím se pohybuje při samé spodní hranici zákonem stanoveného rozpětí, a není tedy likvidační, zároveň však má podle úřadu potenciál působit preventivě a represivně,“ uvedl úřad.

Na státní podnik si úřadu stěžoval slovenský konkurent kvůli tomu, že ČD měly zvýhodňovat některé zákazníky. Podle Slováků jsou takové techniky dominantnímu soutěžiteli zakázány.

Prohřešků bylo více

Dráhy podle úřadu porušovaly zákon v období od 1. ledna 2003 do 30. listopadu 2007 tím, že si účtovaly rozdílné ceny za služby železniční nákladní dopravy a také uplatňovaly rozdílné výše marží.

Výčet prohřešků ČD je mnohem širší, například slovenské společnosti Šped-Trans a české firmě Sped-Trans znemožnily v roce 2006 a části roku 2007 uzavírat smlouvy o zákaznickém tarifu, a získat tak slevu z veřejného ceníku, a dále stanovily povinnost skládat stoprocentní zálohy na jimi poskytované služby železniční nákladní dopravy.

"ČD chybu uznaly a špatný stav již napravily,“ řekl před časem Novinkám předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

Podle něj bylo jasné, že sankce půjde do stovek miliónů korun. Nešlo totiž o porušení veřejné zakázky, ale o porušení hospodářské soutěže. Dráhy se proti rozhodnutí může odvolat.