V úvahu přicházejí čtyři alternativy nových bloků. Nejslabší počítá s výkonem tisíc megawattů u obou bloků, což odpovídá výkonu již provozovaných dvou bloků elektrárny. Nejsilnější varianta počítá s výkonem 1700 megawattů u každého bloku. To by současný výkon elektrárny zvýšilo téměř trojnásobně.

O typu reaktoru a jeho výkonu se má rozhodnout až podle výběrového řízení. Předpokládané náklady na výstavbu společnost ČEZ neupřesnila. Cena zvažované dostavby elektrárny Temelín může být podle ČEZ známa teprve po uzavření kontraktu. Vzhledem k zásadám obchodní soutěže ji není podle elektrárenské společnosti možné veřejně předjímat či specifikovat.

Pro rámcovou představu o cenách nových srovnatelných bloků ve světě lze uvést oficiální informace z Finska. Cena jednoho bloku evropského reaktoru EPR 1600 MW je 3 miliardy eur (asi 84 miliard Kč),“ uvádí se v materiálu ČEZ. Dva bloky stejného typu reaktoru by tak vyšly na téměř 170 miliard korun. Stavba nových bloků bude financována pouze z prostředků ČEZ, tedy vlastním kapitálem a bankovními úvěry.

„Cena elektřiny je totiž vždy dána aktuální situací na trhu, vytváří se na základě nabídky a poptávky. Trh s elektřinou je v České republice přitom plně otevřen i pro zahraniční dodavatele. ČEZ, který chce být na tomto trhu úspěšný, musí být se svou cenou konkurenceschopný,“ uvádí ČEZ.

Firma v pátek požádala ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu případné dostavby Temelína na životní prostředí. Posouzení je jedním z podkladů pro rozhodnutí o případné dostavbě jaderné elektrárny.

České firmy získají až 50 % dodávek

Po předložení dokumentace ministerstvo životního prostředí zahájí proces, během kterého se budou posuzovat možné vlivy uvažované dostavby Temelína. Výsledkem může být doporučení záměr realizovat nebo nerealizovat vůbec, častěji se však stanoví soubor omezujících podmínek.

Pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín jsou zástupci ČSSD, KSČM i vládní ODS. Strana zelených ale do vládního prohlášení prosadila, že vláda nepodnikne žádné kroky, které by vedly k dostavbě Temelína ve funkčním období současné vlády.

Podíl českých firem na kompletaci Jaderné elektrárny Temelín může být podle ČEZ poměrně velký. Včetně doprovodných staveb, které tvoří asi 3 % z objemu projektu, by české firmy mohly zajistit až 50 % dodávek.

Největší část by se týkala stavebních firem, ale významné zakázky by mohly v soutěži získat i firmy vyrábějící technologie a projektové a inženýrské organizace. Z českých firem přicházejí v úvahu kromě jiných Škoda Plzeň, Škoda Praha, I&C Energo, ÚJV Řež, Sigma a stavební firmy působící v ČR, jako Skanska CS, Hochtief, ZAT Příbram, Orgrez Brno či Vítkovice.

Na základě znalosti schopností a možností současného českého průmyslu a předběžného základního rozpočtu nákladů jaderného zdroje je reálná hodnota účasti českých firem se sídlem v České republice přibližně 40 % z celkového rozsahu dodávky, uvedl ČEZ.

Proč chce ČEZ nový jaderný zdroj:
* Nutnost náhrady instalovaného výkonu postupně dožívajících elektráren novými zdroji.
* Prognózy očekávají nárůst spotřeby elektrické energie i přes přijetí řady úsporných opatření.
* Udržení vyváženého poměru mezi jednotlivými zdroji elektřiny.
* Kvůli výhledovému útlumu klasických uhelných elektráren v důsledku snižujících se zásob uhlí v hranicích využitelných zásob, které jsou omezeny platnými těžebními limity.
* Není reálná plnohodnotná náhrada instalovaného výkonu uhelných a jaderných elektráren v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje.
* Ochrana ovzduší v oblasti klasických znečišťujících látek, a zejména ochrana atmosféry před skleníkovými plyny.
Proč je podle ČEZ nejlepší lokalitou Temelín:
* Z hlediska infrastruktury již bylo zainvestováno v rámci původní výstavby (infrastruktura pro nový jaderný zdroj je z podstatné části připravena, neboť již byla realizována pro výkon čtyř bloků ještě před rozhodnutím o výstavbě dvou bloků).
* Je vyřešen odběr surové a pitné vody i vypouštění odpadních vod, takže realizace nového jaderného zdroje nevyvolá žádné požadavky na vybudování nových vodních děl na Vltavě ani jinde.
* Nezávislé mise mezinárodní agentury pro jadernou energii shledaly lokalitu vhodnou pro výstavbu jaderné elektrárny jak již z hlediska meteorologie, tak hydrologie, geologie, hydrogeologie a seizmologie.
Jaké jsou varianty nových bloků pro Temelín:
* Evropský tlakovodní reaktor EPR, jehož uvedení do provozu je plánováno ve finské elektrárně Olkiluoto na rok 2011.
* Tlakovodní reaktor AP 1000 vyvinutý firmou Westinghouse, projekt schválen v USA v roce 2004.
* Tlakovodní reaktory odvozené od ruské koncepce VVER 1000.
* Tlakovodní reaktor EU APWR 1700 vyvinutý japonskou Mitsubishi Heavy Industries.