Nejvíce se z Česka vyvezlo na Slovensko a do Německa, kde směřuje více než 70 procent vývozu elektřiny. Naopak 90 procent českého dovozu pochází z Polska, zbytek z Německa, Rakouska a Slovenska. UCTE zastřešuje 24 národních provozovatelů přenosových sítí, Česko v ní zastupuje ČEPS.

Vůbec největším evropským vývozcem elektřiny v uplynulém roce byla Francie, která vyvezla přes 65 000 gigawat hodin, následovalo Německo, Švýcarsko a Česko. Naopak nejvíce; téměř 49 000 gigawat hodin dovážela Itálie. Druhou nejvíce dovážející zemí bylo Nizozemsko následované Portugalskem.

Z celkového pohledu se ukazuje, že v zemích patřících do UCTE je pouze deset zemí, které pokrývají svou domácí spotřebu a mohou dále vyvážet.

Při srovnání roku 2006 a loňska se ukazuje, že přebytky elektřiny v jednotlivých zemích, kromě Česka a Španělska, se snižují. To se dá vysvětlit zvyšující se domácí spotřebou v jednotlivých zemích a odstávkou některých zdrojů energie v jednotlivých zemích.