"I když připustíme, že řada vlastníků nevyužije maximální hranice, přesto je 40procentní nárůst nájemného v roce 2010 reálnou hrozbou," uvedl Čunek.

Maximální výše regulovaného nájemného se řídí cílovými hodnotami, které mají být dosaženy v roce 2010, kdy má být regulace ukončena. Ty stanovuje ministerstvo pro místní rozvoj na základě údajů ministerstva financí a zohledňuje v nich skutečné ceny bytů. Vzhledem k tomu, že ceny bytů každoročně stoupají, zvedá se i cílová hodnota regulovaného nájemného v roce 2010.

Čunek to považuje za znepokojující. Řešení vidí ministr v podpoře výstavby nájemních bytů, například v podobě garancí ze Státního fondu rozvoje bydlení investorům na splácení dlouhodobých úvěrů. Podporu je prý potřebné směřovat také k výstavbě malometrážních sociálních bytů.

Chce také navrhnout, aby se obce mohly domluvit s majiteli těžko pronajatelných bytů. Majitelé by je mohli dát k dispozici jako sociální a stát by jim vyplatil rozdíl mezi skutečně vybraným a tržním nájemným.

Čunek: někteří majitelé dostávají tržní nájemné už teď

Čunek nesouhlasí s názorem, že ani po dokončení deregulace nebudou nájmy majitelům domů stačit na pokrytí rekonstrukčních a provozních nákladů. "Už teď mnozí majitelé dosáhli tržního nájemného," podotkl ministr.

Majitelé domů se však domnívají, že tomu tak není. "Nájmy rostou jen v Praze a velkých městech," řekl místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin. Čísla uváděná Čunkem jsou podle něj zkreslená. "V 98 procentech obcí nebude cílové nájemné krýt ani náklady na prostou prostou reprodukci," vysvětlil

Čunkovo ministerstvo už zhruba před měsícem výrazně zvedlo na základě statistiky vývoje cen bytů cílové hodnoty výše nájemného, které má být v jednotlivých obcích dosaženo v roce 2010. Dotkne se to téměř všech obcí.

Lidé, kteří bydlí v domech s regulovaným nájemným, platí nyní za byt o velikosti 75 metrů čtverečních v širším centru Prahy, zhruba 4 500 korun, příští rok by to mohlo být přes 5800 korun. Tržní nájem ale u podobného bytu většinou neklesne pod 12 000.

Záměrem deregulace nájemného je přiblížit se ke stavu, kdy roční nájemné bude činit pět procent z tržní ceny bytu. Zvyšující se nájmy nyní významnou měrou posílí růst inflace.