Jeho hodnota se přitom v současné měně odhaduje na 50 miliard korun.

„Evropský soud pro lidská práva dne 24. června 2008 vydal rozhodnutí, kterým jednomyslně prohlásil stížnost za nepřijatelnou,“ uvedlo ve čtvrtek ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách.

Baťa tvrdil, že po smrti jeho otce v roce 1932 zdědil 75 procent akcií společnosti Baťa, a. s., a jeho matka získala zbylých 25 procent. Česká republika se však hájila poslední vůli Tomáše Bati staršího, ze které vyplývá, že akcie nebyly předmětem dědictví.

„Ostatní námitky stěžovatele, týkající se práva na spravedlivý proces nebo na prostředek nápravy, označil štrasburský soud za zjevně neopodstatněné,“ napsalo taktéž ministerstvo.