Česko za podíl dostane 6,8 miliardy korun. Dohodu musí ještě schválit vláda. Pokud se tak stane, obě strany dohodu podepíší.

Mittal vedl s Českem dvě arbitráže. Jedna, v níž požadoval pět miliard, se týkala právě akcií Arceloru, bývalé Nové huti Ostrava. Podle Mittalu se stát zavázal k prodeji 14 procent akcií v privatizační smlouvě, to ale nedodržel a akcie odmítal prodat.

Dalších více než 20 miliard firma po státu požadovala za to, že byla vyloučena ze soutěže na prodej firmy Vítkovice Steel, o kterou měla velký zájem. Vítkovice byly prodány ruskému Evrazu.

Arcelor domluvu přivítal 

ArcelorMittal Ostrava rovněž přivítala podpis Dohody o porozumění mezi mateřskou skupinou a českým státem. Měly by tak být vyřešeny všechny dosud trvající spory mezi oběma stranami.

„Podpis Dohody o porozumění jasně dokazuje závazek skupiny ArcelorMittal vytvořit co nejlepší podmínky pro další působení společnosti v České republice. Tento krok upřímně vítáme a kvitujeme,“ uvedl předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava Sanjay Samaddar.