Podle Zemana Tesco nedoplatilo majiteli firmy M.I.C. Malíkovi kupní cenu 95 miliónů korun za pozemky v Praze Šeberově z roku 1998. Celková dlužná částka se však po započtení úroků z prodlení a nákladů na rozhodčí řízení navýšila na 235 miliónů korun. S dalšími spory tak Malík po Tescu požaduje celkem přibližně 350 milónů korun.

Exekuci nařídil soudce Zdeněk Kučera na základě pravomocného nálezu vydaného 22. července 2003 rozhodčím soudem při Hospodářské a agrární komoře České republiky. Soudce exekuci současně odložil, protože Tesco podalo žalobu na zrušení rozhodčího nálezu z formálních důvodů.

Tesco závazky odmítá

"Společnost okamžitě podala odvolání proti jediné pohledávce, která byla arbitrážním soudem uznána. Obvodní soud pro Prahu 1 následně vydal odklad k výkonu arbitrážního rozhodnutí," uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí Tesco Stores ČR a. s. Martina Čermáková. "Tato právní pře, která se řeší více než dva roky, nemá vliv na běžnou obchodní činnost společnosti," doplnila mluvčí.

"Společnost Tesco je přesvědčena o tom, že k Jiřímu Malíkovi nemá v současné době žádné platné závazky," uvedl právník Dušan Ružič z firmy Lovells Solicitors, která Tesco zastupuje. Podle jeho názoru totiž Malík zakládá svoje tvrzení na rozhodnutí arbitrážního soudu, "které bylo vydáno v rozporu se zákonem."

Exekutoři zabavovali zboží již v březnu

Jiří Malík stojí i za exekucí z letošního března, kdy v hypermarketu v Praze Letňanech exekutoři zboží již zabavovali. V této kauze se podle Zemana jedná o částku 130 mil. korun. Tato exekuce však byla z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 pozastavena. Tesco navíc podalo trestní oznámení za pokus o podvod a krádež.

"Ve věci odložení tzv. březnové exekuce probíhá z podnětu pana Malíka dovolací řízení před Nejvyšším soudem ČR a současně byla podána ústavní stížnost Ústavnímu soudu ČR," poznamenal k tomu Malíkův mediální zástupce Pavel Kočiš. Podle jeho vyjádření se výše pohledávek zvyšuje o úroky z prodlení, které činní 107 tisíc korun denně.

Tesco - vizitka společnosti
Tesco, založené po první světové válce vojenským letcem Jackem Cohenem, je od roku 1998 největším obchodním řetězcem v Anglii, Skotsku a Walesu. Ve Velké Británii, kde Tesco vlastní přes 700 obchodů a obchodních domů, nabízí průměrná obchodní jednotka asi 40 tisíc sortimentních druhů od potravin až k CD diskům, oblečení, knihám, zahradnímu nábytku a hračkám. Tesco je aktivní i v Irské republice, Polsku, České Republice, Slovensku, Maďarsku, Thajsku, Jižní Koreji a na Tchai-wanu. První hypermarket v ČR společnost postavila v roce 1998 v Praze na Zličíně.