Na zadlužení se dlouhodobé závazky podílely výší 900 miliard korun a krátkodobé 454 miliard korun.

Ze statistiky České národní banky vyplývá, že vláda má v zahraničí závazky ve výši 266 miliard korun a banky dluží 115 miliard korun.

Na konci roku 2006 zahraniční dluh činil 1,194 biliónu korun.