Lund, který je ve vládě odpovědný za otázky spojené s Evropskou měnovou unií, uvedl, že tyto výdaje by se týkaly především přeměny státních orgánů po technické i byrokratické stránce. Tisk samotných švédských eurobankovek a euromincí by podle Lunda nepřišel na víc než na 600 až 700 milionů SEK (pod 2,5 miliardy Kč).

Kritikové především z řad euroskeptiků však Lundovy údaje zpochybňují a tvrdí, že vláda ve svých kalkulacích počítá příliš "opatrně" a že skutečné výdaje by byly výrazně vyšší. Žádné konkrétnější údaje k podpoře svého stanoviska však odpůrci EMU a eura zatím nepředložili.

Referendum o zavedení eura se ve Švédsku uskuteční v neděli 14. září. Podle dosavadních průzkumů veřejného mínění mají odpůrci EMU proti zastáncům znatelnou převahu.