"Významně jsou postiženy například lokality Hořicka, Žďárských vrchů, Kácova, Ledečska a Benešovska," řekl Drahný. Dodal, že kalamita rozhodně nezasáhla celou republiku, ale vždy jen některé lokality.

Vichr způsobil zejména vývraty a zlomy stromů. Škody bude státní podnik zpřesňovat v následujících dnech.

Jen pro srovnání, vichřice Emma podle Drahného zničila dva milióny kubíků dřeva. "Po čtyřech měsících práce se podařilo zpracovat to, co způsobila Emma. Teď přes noc popadalo dalšího půl miliónu kubíků. Jsme z toho dost zkroušení," řekl novinkám Drahný.

Finanční škody lze jen těžko odhadnout, vyčísleny budou až při vytěžení prodeji dřeva. Mluvčí státního podniku jen dodal, že půl miliónu kubíků není zanedbatelné množství. Navíc se rozsah škod zřejmě ještě navýší.