Se stejným návrhem ČSSD ve sněmovně neuspěla již koncem ledna. Sobotka současně navrhl, aby stát nepřišel o peníze, ponechat sazbu daně z příjmu firem na 21 procentech. Od snížení dolní sazby si sliboval například pokles cen potravin, léků, bydlení nebo veřejné dopravy.

Ministr financí Miroslav Kalousek s tímto návrhem zásadně nesouhlasil. Podle něj představuje návrh dokonce dva kroky zpátky a mění nejen sazbu, ale i vládní politiku sbližování sazeb daně z přidané hodnoty.

S původně technickou novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která se sazeb vůbec netýkala, přišla do sněmovny vláda. Z části slaďuje český zákon s předpisy EU a opravuje některá ustanovení současného zákona. Novela také podle zpravodaje Petra Rafaje (ČSSD) ruší osvobození od DPH u odborů nebo církví a podobných organizací z jejich ekonomické činnosti.