Komise Slovensko také informovala, že zváží přijetí dočasných opatření. S jejich pomocí by pak mohla od Bratislavy požadovat, aby uplatňování novely pozastavila, a zabránila tím "vážnému a nenapravitelnému narušení hospodářské soutěže".

Novela rozšířila monopol Slovenské pošty na doručování takzvané hybridní pošty, což je kombinace elektronických a listovních zásilek. Předtím se tato služba poskytovala volně v rámci hospodářské soutěže.

V případě hybridní pošty jde o doručování takových zásilek, u nichž se obsah elektronicky přenese od odesilatele k provozovateli poštovních služeb. Ten to pak vytiskne a doručí zákazníkovi. Jako příklad mohou posloužit faktury.

Komise se domnívá, že provozovatelům těchto služeb, kteří už vstoupili na slovenský trh, nyní zákon brání pokračovat v činnosti. Kvůli tomu je prý ohrožena jejich hospodářská životaschopnost.

Vyjádření EK je prvním krokem v proceduře pro porušení práva, která by Slovensko mohla nakonec přivést až před evropskou justici, kde by mu mohla v konečném důsledku hrozit až pokuta. Vláda má nyní dva týdny na vyjádření připomínek k dočasným opatřením a měsíc na odpověď na celkové hodnocení komise.