"Důvodem zpoždění jsou pokračující obstrukce ekologických aktivistů. V Německu mají s ekology podobné potíže jako my. Sasko navíc tíží problémy se zajištěním financí pro výstavbu A17. Proto jsem přesvědčen, že se shodneme na posunutí termínu na rok 2006," řekl Právu náměstek ministra dopravy Jiří Kubínek.

Spolkový ministr dopravy, stavebnictví a bytové výstavby Manfred Stolpe ovšem letos v dubnu při jednání v Praze s šéfem resortu dopravy Milanem Šimonovským ujišťoval, že Německo považuje urychlené propojení své dálniční sítě s českou za jednu z priorit. SRN má nyní se svými sousedy dvacet osm hraničních přechodů, propojených z obou stran dálnicemi. S Českou republikou však zatím ani jediný. První vlaštovkou má být právě přechod Krásný Les, kde se německá A17 budovaná od Drážďan spojí s D8 hraničním mostem.

Na západním okraji Drážďan byl v říjnu 2001 uveden do provozu první úsek A17, dlouhý 3,6 kilometru. Na letošní podzim se plánovalo otevření dalšího, devět kilometrů dlouhého a stavebně náročného úseku se třemi tunely. Ten má už napojit dálnici A17 na státní silnici B170, vedoucí z Drážďan k hraničnímu přechodu Altenberg-Cínovec.

Zatímco dálnice A17 bude měřit pětačtyřicet kilometrů, trasa celé D8 činí dvaadevadesát kilometrů. Motoristé se již po D8 plynule dostanou z Prahy až do Lovosic, což je 48,3 km. Navíc je ve výstavbě 23 km dlouhý úsek z Trmic ke státní hranici, pro nějž však ještě chybí řada stavebních povolení.

Gordickým uzlem průchod CHKO

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se ke každému rozhodnutí o D8 odvolává ekologické sdružení Děti Země. Územní řízení se pak musí opakovat, což znamená velké zdržení. Například letos v létě zrušil ústecký krajský úřad na základě odvolání Děti Země stavební povolení na přeložky čtyř komunikací.

Gordickým uzlem této dálnice je především 16,4 kilometru dlouhá trasa mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, která vede Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) České středohoří. Předchozí ministr životního prostředí Miloš Kužvart pro ni udělil výjimku ze zákona. Přesto se v CHKO stavět ještě nezačalo.

"Po nástupu nového ministra životního prostředí Libora Ambrozka se objevily pokusy výjimku na průchod D8 Českým středohořím zrušit. Změnou ministra ale přece nelze zatratit to, co bylo rozhodnuto předtím," zdůraznil Kubínek. ŘSD má zažádáno o územní rozhodnutí. Kdy se ale bude možné do stavby úseku Lovosice-Řehlovice pustit, si Kubínek odhadnout netroufá. "Mluvit o tom bude možné až po vydání stavebního povolení," prohlásil.

Už dnes je tedy jasné, že motoristé nebudou moci ani v roce 2006 cestovat mezi Drážďany a Prahou, aniž by museli z dálnice sjíždět na přeplněné okresní silnice. Přitom už vláda Miloše Zemana rozhodla, že po dokončení D8 bude část kamiónové dopravy převedena na jiné komunikace a železnici. Mělo by to snížit počet nákladních aut, která budou po D8 ročně projíždět, z odhadovaných 432 500 na polovinu.

K použití jiných druhů dopravy by měly silniční dopravce motivovat dotace a zavedení elektronického mýtného. S ním se pro nákladní automobily v ČR počítá už od roku 2006 a pro ostatní vozidla, včetně osobních aut, zřejmě od roku 2010.

Obyvatelé obcí si oddechnou

Výstavba dálnice postupně zbavuje okolní obce nadměrné dopravní zátěže. Nyní se dočkali i obyvatelé Úh, Podhořan a Nové Ouholice. Ve středu totiž byla do užívání předána druhá část přeložky silnice I/16 mezi Velvary a Novou Vsí, kde se tato nová komunikace napojí na dálnici D8. "Nová trasa silnice I/16 je vedena mimo obce a splňuje i ty nejpřísnější ekologické požadavky.

Právě dokončená druhá část stavby byla zahájena v březnu 2001. Měří téměř pět kilometrů a je na ní pět mostů, 853 metrů protihlukových zdí i přeložka tranzitního plynovodu. Náklady dosáhly necelých 400 miliónů korun," informoval při slavnostním přestřižení pásky generální ředitel Staveb silnic a železnic Bořivoj Kačena.

Na dokončení dálnice D8 bude ještě potřeba vynaložit zhruba osmnáct miliard korun, a to samotný Státní fond dopravní infrastruktury nezvládne. Parlament proto před časem vyslovil souhlas s tím, aby si na to ŘSD vzalo úvěr od Evropské investiční banky. Ten však vzhledem ke stále většímu zpoždění výstavby D8 nemůže být dostatečně využíván.