„Občanská společnost, aspoň jak já ji rozumím, je jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět. Občanská společnost je společností, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níž se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo založena. Čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi,“ řekl Václav Havel.

Prezentovat se bude přes 100 neziskových organizací (Společnost přátel Afriky, Sdružení pro podporu kulturních aktivit Unijazz, Občanské Bělorusko nebo Amnesty International ČR). Představí se organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv nebo enviromentální problematice. Nebude chybět ani Člověk v tísni. Vstup na akce je zdarma.

Patronkou se stala herečka Tereza Kostková: „Líbilo by se mi, kdybychom se všichni naučili drobně, leč pravidelně dát stranou něco ze svého času nebo rozpočtu na to, čemu se říká charita, nebo „neziskovka,“ dodává.

Součástí programu bude kulatý stůl Dialog s Čínou - hledání možných cest, kde pohovoří Karel Schwarzenberg, Tomáš Töpfer nebo Jan Ruml (16.30 – 18.00 ve velkém sále Polského institutu) nebo panelová diskuse Dámy v neziskovém sektoru, kde vystoupí Pavla Topolánková a Ivana Bursíková. Zajímavou akcí bude seminář Stop dětské práci – je lepší chodit do školy.

Více informací na www.forum2000.cz/ngomarket.