Státy si budou moci vybrat mezi jednou ze tří cest liberalizace, o nichž EU jednala. Česko preferovalo takzvanou "třetí cestu", která neznamená majetkové oddělení výroby a přenosových sítí a nejvíce se blíží současnému stavu. Autory tohoto řešení jsou Němci a Francouzi. Počítá se vznikem operátora, který by vládnul přenosové soustavě, ale původní vlastník, v českém případě RWE, by si zachoval část vlivu.

Proti řešení z pera Berlína a Paříže byli především Britové, kteří jsou zastánci takzvaného plného unbundlingu, tedy případu, kdy firmy, které vlastní jak výrobu tak přenosové soustavy, musely svůj podíl v přenosové soustavě povinně prodat.

Posledním řešením byl vznik takzvaného nezávislého operátora (ISO), který by sice nezbavil původního majitele majetkové účasti v přenosové soustavě, ale kompletně by ho zbavil vlivu na její chod.