Ve srovnání se Slováky ovšem Češi letos pracují na stát téměř o měsíc déle. Slováci oslavili den daňové svobody již 11. května, dokonce o sedm dní dříve než obyvatelé USA. Poláci oslavují ve čtvrtek. Nejlépe jsou na tom Jihokorejci, kteří přestali pracovat na stát 28. dubna. Za nimi pak následují Australané, Švýcaři a Irové.

Naopak Maďaři se mohou na "daňovou svobodu" těšit až od 28. června, Dánové od 4. července, Francouzi od 12. července a Švédové od 14. července.

Reforma veřejných financí prý zklamala

Den daňové svobody je podle vedoucího Centra pro studium ekonomické svobody LI Jiřího Schwarze důležité připomínat proto, že stát s penězi daňových poplatníků zdaleka nehospodaří tak opatrně a efektivně, jak by to dělali oni sami.

"S napětím očekávaná reforma veřejných financí však v tomto směru zklamala. Pouhé kosmetické změny v jednotlivých daňových sazbách a přesuny daňového břemene z jednoho poplatníka na druhého s cílem vybrat ještě více nejsou vhodnou cestou k efektivnějšímu státu. Ekonomicky mnohem smysluplnější by bylo v prvním kroku nejprve omezit veřejné výdaje, nebo alespoň razantně zpomalit jejich růst," uvedl Schwarz. Výrazné posouvání dne daňové svobody je možné podle něj očekávat až v následujících letech.

Výpočty LI vychází z odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika, která využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, umožňuje podle Schwarze porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v mnoha dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Patria Finance, která vychází z metodologie používané společností Tax Foundation, by Češi měli takzvaný den daňové svobody oslavit 22. června, tedy o dva dny dříve než loni. "Letošní rok přinesl řadu změn v daňovém systému, které se projeví v datu dne daňové svobody," řekl hlavní ekonom Patria Finance David Marek, jak uvedla ČTK.