Podle něj dosavadní výdaje státu přesáhly 450 miliard korun. Přičemž příjmy byly ve výši 412 miliard korun. Jen na daních a poplatcích si státní kasa přišla na 187,8 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2007 je to o 5,3 miliardy více. „Meziroční růst byl ovlivněn předešlým vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob,“ uvedlo ministerstvo.

Dále pak rostly například i příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, a to o 12,6 miliard korun. Celkově do konce května stát vybral 158,9 miliard korun.

Naopak na výdajích stát nejvíce vyplatil na sociálních dávkách, a to 164,7 miliardy korun. Na sociální dávky je vydáván největší objem peněz.

Pro letošní rok počítá státní rozpočet se schodkem 70,8 miliardy korun. Bude tak vyšší než ten předchozí. V loňském roce hospodařil stát se schodkem 66,4 miliardy.