"Naší snahou je, aby od 1. ledna 2009 nabyl účinnosti,“ řekl Právu šéf zelených Martin Bursík a dodal, že "politická vůle tu stále je“.

S ministrem dopravy Alešem Řebíčkem (ODS) se už dříve dohodl, že jízda kamionů bude po celý rok omezena v pátek odpoledne a skoro po celou neděli s výjimkou jejích posledních dvou hodin. Naopak pro sobotu zákaz platit nemá.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky politická dohoda sice platí, není však jisté, že se ji podaří uzákonit, aby platila od ledna 2009.

Čeká se na studii

„Existuje varianta přičlenit prodloužení zákazu jízd kamiónů k chystané velké novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nejčasnější termín, kdy by to mohlo nabýt účinnosti, je leden 2009. Pokud se to nepodaří, budeme zákaz jízd považovat za jedno z hlavních témat pro první pololetí příštího roku,“ řekl Právu Hanzelka.

Ministerstvo dopravy ovšem začne na příslušné novele zákona pracovat až poté, kdy bude mít studii o vlivu celoročního víkendového zákazu jízd na českou ekonomiku. Řebíček ji zadal v březnu.

„Hodnotit, jestli je to na dobré cestě, si v tuto chvíli netroufám. Víte, jak to je – kdykoli se něco, co vypadá dobře nebo perspektivně, může zadrhnout,“ připustil Bursík.

V červnu chce Řebíček záměr projednat s dopravními experty všech parlamentních stran a teprve pak se rozhodnout. O kamiónech se chystá jednat i s ostatními ministry dopravy v EU. Bude se snažit získat podporu pro přijetí směrnice, jež by zákazy jízd stanovila jednotně pro celou Unii. To by ovšem řešení v Česku notně oddálilo.

Firmy jsou proti

Podle nynější právní úpravy nesmějí v ČR nákladní vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny v období od 1. července do 31. srpna na dálnice, rychlostní komunikace a silnice první třídy v pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. V neděli a o svátcích platí pro kamióny celoroční zákaz jízd do 22 hodin.

Na rozdíl od už zmíněné politické dohody Řebíčka s Bursíkem trvá Svaz měst a obcí na tom, aby celoroční zákaz platil pro celý víkend včetně soboty. Ostře proti tomu vystupuje nejen sdružení autodopravců Česmad Bohemia, ale i Sdružení automobilového průmyslu. Jak vyčíslil jeho ředitel Antonín Šípek, pokud by kamióny nesměly jezdit ani v sobotu, přineslo by to automobilkám a jejich dodavatelům ročně ztrátu nejméně 2,8 miliardy korun.

„Řada firem by musela ukončit výrobu již v pátek v 15 hodin a obnovit ji až v pondělí. Navíc by se na silnicích ještě zvýšil počet kamiónů ve zbývajících všedních dnech. Stěží by to tedy přispělo k větší bezpečnosti dopravy,“ upozornil Šípek.