Sazba bude činit přesně tolik, kolik se vyplácelo od dob Špidlovy vlády až do konce loňského roku, než Topolánkova vláda protlačila reformu veřejných financí. Kvůli ní občané od ledna za první tři dny marodění nedostávají ani korunu.

Tuto bezplatnost Ústavní soud však tento měsíc s platností od 1. července zrušilm, a vládu tak postavil před otázku, co dál. Nečas se v důsledku nedostatku času na rychlou úpravu již smířil s tím, že od července se bude v důsledku verdiktu ÚS vyplácet i v prvních třech dnech nemoci 60 procent vyměřovacího základu, tedy stejně jako v dalších dnech.

Nečasův návrh na návrat před schválení reformy má příští týden začít projednávat Sněmovna.

Nelibost nad rozhodnutím ÚS u vládních politiků vyvolal nejen fakt, že soudci kvůli neústavnosti bezplatné nemocenské sáhli do rozběhnuté reformy, ale i to, že placení nemocenské přijde státní pokladnu dodatečně na desítky miliónů korun měsíčně, s čímž vláda nepočítala.

„Zvýší se výdaje státního rozpočtu na nemocenské nejen z důvodu, že bude nemocenské poskytováno za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti ... ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, ale i proto, že lze důvodně očekávat zvýšení pracovní neschopnosti,“ uvádí Nečas v dokumentu pro pondělní jednání vlády, který má Právo k dispozici.

A dodává, že verdikt ÚS si vyžádá „měsíčně vyšší výdaje na nemocenské, než se očekávalo cca o 160 mil. Kč, pokud by se pracovní neschopnost nezvýšila, a cca o 400 mil. Kč v případě očekávaného zvýšení pracovní neschopnosti“.

Jak se počítá nemocenská
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem (tedy veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) za rozhodné období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.
Do tohoto počtu dnů se ale některé dny nezahrnují, aby nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).
Tento základ se dále redukuje tak, že z částky do 550 korun se letos počítá 90 procent, z částky 550 až 790 korun 60 procent a k vyšší částce se už nepřihlíží, není tedy započítávána vůbec.