Podle průzkumu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur si třetina Čechů nezajišťuje cestovní pojištění. Přitom základní pojištění vyjde na jednu osobu na několik desítek korun.

Z průzkumu vyplývá, že v případě nákupu leteckých zájezdů si za cestovní pojištění připlácí přibližně jen 70% všech klientů. Letecké dovolené však činí pouze 10% z celkového počtu dovolených.

Cestovní pojištění v rámci kreditní karty nestačí

Nejčastějším argumentem klientů je, že již mají zahrnuté cestovní pojištění v rámci kreditní karty. Málokdo ovšem ví, že cestovní pojištění v rámci kreditní karty nezahrnuje například pojištění storna zájezdu či rizikových sportů

Kompletní balíček cestovního pojištění včetně storna zájezdu, které má většina cestovních kanceláří v cenově zvýhodněné nabídce, přitom stojí jen cca od 25 Kč na den za osobu a i v případě produktů s bezlimitním plněním se částka pojistného pohybuje maximálně kolem 40 Kč za den/osobu.

Druhy cestovního pojištění
pojištění léčebných výloh Zahrnuje úhradu nezbytných nákladů na ošetření při úrazu nebo nenadálém onemocnění, úhradu nákladů na léky, přepravu do nejbližšího zdravotníckého zařízení i převoz zpět domů do místa trvalého bydliště. Součástí je i nepřetržitá telefonní asistenční služba v českém jazyce, kdy asistenční služba pomůže každému, kdo potřebuje pomoci. Z tohoto pojištění bývá poskytnuto plnění pozůstalým v případě trvalých následků či plnění pozůstalým v případě, že úraz pojištěného zkončí tragicky.
pojištění odpovědnosti za škoduZbaví pojištěného starostí v případě, že v cizině něco neúmyslně rozbije, poškodí, zničí nebo někoho zraní.
pojištění zavazadelPojištěná osoba získá náhradu za poškozené, ukradené nebo zničené věci, které měl s sebou na cestách.
pojištění storna zájezduPokryje většinu nákladů za storno zájezdu v případě závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Plnění se vztahuje například i na matku dítěte, pakliže dítě onemocnělo a nemůže tak na zájezd odjet ani rodič.
pojištění rizikových sportů V případě, že má turista v plánu provozovat v zahraničí rizikové sporty (potápění, paragliding, rafting apod.), je potřeba se připojistit tímto pojištěním, jelikož by v případě úrazu při těchto rizikovějších aktivitách jinak pojišťovna odmítla plnit ze standartního pojištění léčebných výloh.