Mnoho z nich je však zatím rozestavěno, protože počet dokončených bytových jednotek klesl meziročně o 15,5 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Další růst počtu zahájených bytů ovlivnil podle statistiků také stav na trhu stavebního spoření a očekávané zhodnocení takto vynaložených peněz v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Nejvíce nových bytů je v přístavbách, nástavbách a vestavbách k již stojícím bytovým domům. Zde se začalo stavět 1220 bytů, to je o 264 bytových jednotek, tedy o 27,6 procenta více než v 1. pololetí 2002. Pokles postihl především zahájenou výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou, penziónech a bytů v nebytových stavbách.

Počet dokončených bytů klesl

Největší koncentrace nově započatých bytů je ve Středočeském kraji, kde začala výstavba 3176 bytů. Stavba 3095 bytů byla odstartována v hlavním městě. Na opačném konci žebříčku se ocitl Karlovarský a Ústecký kraj. Tam začaly práce pouze na 307, respektive 511 nových bytech.

Počet dokončených bytů klesl meziročně o 1797. Více než polovina dokončených bytů byla vybudována ve stavebně upravených nebytových prostorách a třetina v nástavbách, vestavbách a přístavbách k bytovým domům. Výrazný pokles počtu dokončených bytů ovlivnila také vysoká srovnávací základna z pololetí roku 2002. Tehdy meziroční nárůst dokončených bytů činil 21,4 procenta.

Celkový počet rozestavěných bytů se zvýšil ve srovnání s 1. pololetím 2002 o 7,6 procenta (9670 bytů). Rozestavěnost vzrostla téměř ve všech formách bytové výstavby. Nepatrně poklesla pouze v domech s pečovatelskou službou a domovech - penziónech. Rozestavěnost se dlouhodobě zvyšuje kvůli předstihu počtu zahájených bytů před počtem dokončených bytů a zahrnuje i byty, jejichž výstavba byla dočasně zastavena, uvedl ČSÚ.