"Cílem těchto změn je zvýšení konkurenceschopnosti české jaderné energetiky na evropském trhu. K 1. lednu letošního roku bylo na 6 blocích v Temelíně a Dukovanech zaměstnáno 2 649 lidí. K 1. lednu 2004 se tento stav sníží na 2360 a cílového stavu bude dosaženo ke konci roku 2004, kdy bude provoz bloků zajišťovat cirka 2200 lidí," řekl ve Právu mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Milan Nebesář a poznamenal, že jednání společnosti s odboráři na toto téma už minulý týden skončily.

"Ze tří odborových organizací působících v obou elektrárnách přijaly aktivní účast na kulatých stolech dvě v Dukovanech, kde celé projednávání probíhá velmi korektně a plynule. Odborová organizace z Temelína od účasti jednostranně odstoupila," řekl Nebesář s tím, že ani tato skutečnost na průběhu reorganizace nic nezmění.

Pro zaměstnance uvolňované z jaderných elektráren podle něho ČEZ zpracoval plán sociální podpory, v jehož rámci je zaměstnancům, dotčeným organizační změnou, poskytována poradenská činnost a potřebné zázemí pro nalezení nového pracovního uplatnění.

"Odcházejícím lidem bude vyplaceno také odstupné, které může dosáhnout až 10-ti násobku průměrné měsíční mzdy," řekl Nebesář.

První blok Temelína znovu dodává elektřinu

Po zhruba měsíční odstávce začal v noci na středu první blok Jaderné elektrárny Temelín znovu dodávat elektřinu do rozvodné sítě. Právo o tom informoval mluvčí elektrárny Milan Nebesář.

"V průběhu středy postupně zvýšíme výkon reaktoru na 75 procent a po následných 30-ti hodinových fyzikálních testech bude 1. blok vyveden na plný výkon," uvedl Nebesář.

Účelem měsíční odstávky prvního bloku bylo sladění revize a výměny paliva na obou temelínských blocích, aby se v budoucnosti nepřekrývaly. Odstávka umožní na prvním bloku měsíční posunutí termínu výměny paliva, která začne ve druhé polovině dubna 2004 a skončí v červenci. Na druhém bloku bude výměna paliva zahájena začátkem února 2004 a skončí v první polovině dubna.

Úsek jaderných elektráren akciové společnosti ČEZ se tak snaží optimálně seřadit odstávky bloků nejen na Temelíně, ale i v Dukovanech. Každý ze dvou výrobních bloků Temelína má výkon 1000 megawattů, výkon čtyř dukovanských bloků je 440 megawattů.