Vyplývá to z vládní novely Občanského soudního řádu (OSŘ), která je už ve druhém čtení projednávána ve Sněmovně. Poslanci napříč politickým spektrem tuto změnu podporují a pokud návrh schválí ještě Senát a podepíše prezident, mohl by nabýt účinnosti zhruba v polovině příštího roku. Návrh iniciovala Soudcovská unie, jejíž snahou je odbřemenit soudy od zbytečných činností.

Dlouhé dědické řízení znamená nyní pro dědice značnou komplikaci. Do právní moci usnesení soudu o dědictví nemohou například vyzvednout z bankovního účtu zůstavitele žádné peníze, nakládat s jeho cennými papíry, například podílovými listy, převést na sebe v registru osobní auto apod.

Uplyne i dlouhá doba, než katastr dostane od soudu rozhodnutí o dědictví, na jehož základě může zapsat nového vlastníka nemovitosti.

Od notáře přímo do banky

Novela OSŘ zkrátí dědické řízení tím, že spis už nebude kolovat mezi notářem a soudem, což urychlí vydání konečného rozhodnutí. Soudy jsou dnes přetížené a jejich pomalá reakce je hlavním důvodem, proč se dědická řízení protahují.

Odpadne zvláště poslední krok v dědickém řízení, kterým je kontrola notářova návrhu rozhodnutí o dědictví a vydání tohoto rozhodnutí soudem. Napříště už vydá rozhodnutí o dědictví samotný notář. Pokud se dědicové hned u notáře vzdají práva na odvolání, mohou se cestou od notáře rovnou zastavit třeba v bance a začít disponovat s penězi.

„Časová úspora může být u běžných případů řízení o dědictví v řádu jednoho až dvou měsíců,“ sdělil Právu prezident Notářské komory ČR Martin Foukal. Ve složitějších případech řízení o dědictví však bude časový zisk ještě výraznější. „V takových případech spis dosud dlouho cirkuloval mezi notářem a soudem a řízení se protáhlo i na roky,“ upozornil Foukal.

To ale neznamená, že soudy zcela vypadnou z projednávání dědictví. Notář bude i nadále soudním komisařem, jeho úkony budou úkony soudu a soud také dostane spis po ukončení řízení. „Soud bude zasahovat do dědického řízení zvláště v případech, kdy si některý z účastníků bude na činnost notáře nebo na jeho rozhodnutí stěžovat,“ vysvětlil na konci dubna v rozpravě ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Tím, že rozhodnutí o dědictví budou nově vydávat přímo notáři, nikoli soud na základě jejich návrhů, se nijak nesníží ochrana dědiců. „Notář, který je profesionál právník, fakticky je kontrolován úředníkem na soudě. To je samozřejmě špatně,“ uvedl ve Sněmovně ministr Pospíšil s tím, že jde o zbytečnou dvoukolejnost kontroly.