"Každý měsíc nás kvůli rozhodnutí Ústavního soudu přijde na 400 miliónů korun na výdajích," řekl Novinkám ministr Nečas.

Podle něj bude pro Českou správu sociálních záležitostí a zaměstnavatele velmi nepříjemné, že se letos bude nemocenská měnit třikrát. Pokud se jedná o novelu, kterou chystá, pouze sdělil, že ještě není připravena definitivní verze.  

Zákonodárci každopádně nestihnou zákon o nemocenské změnit do 1. července, kdy podle rozhodnutí Ústavního soudu musí stát výplatu nemocenské obnovit.

Od července do září by tak nemocenská během prvních třiceti dnů nemoci měla činit 60 procent vyměřovacího základu.

"Není možné v žádném případě změnu zákona stihnout k 30. červnu. V každém případě od července bude v prvních třech dnech nemoci nemocenská 60 procent vyměřovacího základu," uvedl Nečas na jednání sněmovního sociálního výboru.

Pokud by se podle něj pravidla nezměnila a také nemocnost zůstala stejná, výdaje na nemocenské by do konce roku vzrostly zhruba o 2,5 miliardy korun. "Nemocnost se ale určitě zvýší," podotkl ministr.

Nový návrh nemocenské Nečas zatím tají

Nečas chystá novelu zákona, kterou předloží Sněmovně na červnové schůzi, platit by mohla od září. Podle ní by měli od příštího roku dávky v prvních 14 dnech platit zaměstnavatelé. Za to by jim měly klesnout odvody.

Jak se počítá nemocenská
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem (tedy veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) za rozhodné období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období. Do tohoto počtu dnů se ale některé dny nezahrnují, aby nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).
Tento základ se dále redukuje tak, že z částky do 550 korun se letos počítá 90 procent, z částky 550 až 790 korun 60 procent a k vyšší částce se už nepřihlíží, není tedy započítávána vůbec.
(Pozn.: do konce loňského roku se započítávalo z nejnižší částky 90 procent po 14 dnů nemocenské, od 15. dne potom již 100 %.)
Výše nemocenské
Loni
25 % (1.-3. den)
69 % od 4. dne
Letos (leden-červen)
0 (1.-3. den)
60 % (4.-30. den)
66 % (31.-60. den)
72 % (od 61. dne)
Podle rozhodnutí Ústavního soudu (od července)
60 % (1.-30. den)
66 % (31.-60. den)
72 % (od 61. dne)
Zdroj: ČSSZ, haš

Změny v nemocenských jsou součástí vládní reformy. Podle Ústavního soudu, který reformu posuzoval, je neplacení nemocenské v prvních třech dnech neústavní. Lidé, kteří si hradí pojištění, mají nárok na zabezpečení, míní soudci. Opatření proto zrušili a na případnou úpravu dali čas do 30. června.

Nečas už dříve rozhodnutí ÚS kritizoval jako neerudované a vyčítal mu, že umožňuje několik výkladů. Jedním z nich je, že by se první tři dny platilo stejně jako ode dne čtvrtého, tedy 60 procent mzdy, uvedl tehdy.

Vláda zrušení vyplácení nemocenské v prvních třech dnech absence obhajuje s odkazem na údaje za první čtvrtletí letošního roku, které ukazují snížení počtu ukončených pracovních neschopností o 28 procent. "O 11 procent klesl počet prostonaných dnů,“ tvrdí Nečas s tím, že zavedený systém systém jednoznačně funguje.