Banky poskytly domácnostem půjčky a spotřebitelské úvěry již za 170 mld. Kč. Pokud by v ekonomice došlo k hlubšímu propadu, počet neplatičů by se rázem znásobil. Při zmíněných objemech půjček by pak nesplácené úvěry představovaly desítky miliard ztrát a banky by na ně musely vytvářet opravné položky. To by mohlo vést ke zvýšení úrokových sazeb, aby si banky ztráty vynahradily.

Do problémů lze zabřednout snadno

Prudký nárůst půjček a množství zboží odebíraného na splátky již přiměl Českou národní banku (ČNB), aby upozornila peněžní ústavy na možné problémy s masovým nesplácením úvěrů. Také Mezinárodní měnový fond se o tomto nebezpečí letos v květnu zmínil v pravidelné zprávě o stavu ekonomiky ČR. "Většina domácností je dosud spolehlivými dlužníky," konstatuje ČNB. Růst úvěrů však v sobě nese rizika, a je třeba s nimi počítat. Tím spíše, že například stavební spořitelny již zaznamenaly nárůst klientů, kteří mají problémy se splácením.

Také podle prezidenta Exekutorské komory Juraje Podkonického se banky více obracejí na exekutory, aby řešily problém, kdy klient mající kartu jejich finančního ústavu rychle vyčerpá kontokorent (možnost zadlužit se), ale se splácením dluhu příliš nespěchá. Do problémů se splácením se člověk může dostat velmi snadno. Touha získat ihned vytoužené zboží vede k tomu, že ho při uzavírání smlouvy příliš nezajímá, kolik nakonec skutečně zaplatí na úrocích a poplatcích za poskytnuté úvěry či zboží na splátky.

Nejdříve nadšení, potom horor

Z lákavé nabídky se tak může stát horor, kdy domácnost není při současném růstu nájemného a nákladů na další životní potřeby prostě schopna měsíční splátky zvládnout. "Svůj podíl na tom má i masivní a agresivní reklama, líčící svět půjček jako bezproblémovou idylu," upozorňují psychologové. Přes uvedené skutečnosti banky a splátkové firmy jásají. Zájem o spotřebitelské úvěry a zboží na splátky neustále roste. "Pokud ovšem dojde k poklesu ekonomiky nebo se zvýší počet nezaměstnaných, začne prudce narůstat i počet občanů a domácností, kteří si v dobách hojnosti vzali půjčky, ale nebudou schopni splácet," shodují se analytici Petr Zahradník z České spořitelny a David Marek z Patria on Line.

Osobní bankrot

Navíc se pod dojmem rychle rostoucích úvěrů domácností, které táhnou v Česku ekonomický růst, neřeší v předstihu situace, zda by přetížené soudy dokázaly ještě zvládat nápor žalob na vymáhání dluhů či vrácení zboží. Vždyť řízení na vymáhání dluhů trvá i několik let. Že situace, kdy by lidé mohli přestat v masovém měřítku splácet své pohledávky, není z říše bajek, dokumentuje aktuální příklad ze Spojených států, kde jsou stále častější osobní bankroty. "Za poslední rok do konce letošního června oznámilo osobní bankrot 1 613 097 Američanů, což je nejvíce v historii. Přitom stále více lidí má problémy se splácením půjček, které si vzali koncem devadesátých let," sdělil úřad The American Bankruptcy Institute.

Bankám v Česku usnadňuje obranu proti chronickým neplatičům výměna informací o dlužnících a jejich registr. Existuje rovněž databáze dlužníků splátkových prodejců a v dohledné době vznikne i databáze leasingových společností. Na stejné záležitosti pracují také pojišťovny. Snadnému propojení jednotlivých registrů však prozatím brání zákony regulující jednotlivé oblasti finančního trhu.