„Můžeme to dokázat bez toho, aby bylo nutné stavět nové bloky jaderných elektráren nebo prolamovat těžební limity hnědého uhlí,“ řekl Bursík s odkazem na závěry analýzy společnosti Enviros.

Klíčovými opatřeními by podle zprávy mělo být nahrazení uhlí zemním plynem v energetice, zvýšení využívání biomasy a zefektivnění využití paliv v dopravě. Průmysl a energetika by měly dále zvýšit energetickou efektivitu, spořit energií by měly i domácnosti a pomoci by měla také kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Větší využití čeká i bioplyn.

Cena za ušetření jedné tuny skleníkových plynů, mezi které patří především oxid uhličitý, oxid dusný nebo metan, by se měla při padesátiprocentní úspoře pohybovat pod hranicí dvou tisíc korun.

Bursík chce novou klimatickou politiku předložit vládě do podzimu. V roce 2006 ČR vypouštěla do ovzduší 144 miliónů tun skleníkových plynů ročně.

Zatím není jasné, jak zvýšený zájem o zemní plyn zahýbe s jeho cenou, nebo s cenou elektřiny pro maloodběratele.

„To bude předmětem analýzy, kterou bychom chtěli mít hotovou letos v září,“ řekl Právu ředitel odboru změny klimatu MŽP Pavel Zámyslický. „Vše se bude odvíjet od ceny, kterou budou platit společnosti za vypouštění uhlíku. Nedá se říci, že energie získávaná ze zemního plynu bude nutně dražší,“ doplnil ho Bursík.