Ředitelství podle Bednáře mělo vyloučit ze soutěže uchazeče, který nesplnil požadovaná kritéria a neuzavírat s ním smlouvu. Vybraná firma totiž nesplnila kvalifikační požadavky a navíc měla i nedoplatky vůči státu. "Smyslem zákona je nedopustit podepsání smlouvy právě s takovým subjektem," zdůraznil Bednář.

Udělenou stotisícovou pokutu považuje předseda ÚOHS za nižší, protože nynější zákon umožňuje jít až na hranici jednoho procenta z ceny zakázky. Bednář dále odmítl argumenty o formálním porušení zákona s tím, že právní norma právě dodržení veškerých formalit striktně vyžaduje. "Zákon je na tomto principu založen," dodal.

Ředitelství silnic a dálnic podle zjištění ÚOHS se do křížku se zákonem dostalo při veřejných zakázkách opakovaně, proto je úřad zařadil do svých kontrolních akcí v roce 2002. Prošlo jimi za celou firmu 112 zakázek, z toho 51 bylo chybně zadaných. V řadě z nich udělil úřad také pokuty.

Odmítnutí uchazeči budou moci podat žalobu

Mezi nejčastější prohřešky patřilo nesplnění kvalifikačních požadavků, chybějící výpisy z rejstříku trestů nebo živnostenská oprávnění. "Nelze říci, že by obecně případů ubývalo," prohlásil Bednář. Často se například místo veřejné obchodní soutěže zadává zakázka výzvou nebo i jednomu zájemci.

Připravovaný nový zákon ale mimo jiné zvyšuje sankce a navíc umožňuje vůči zadavatelům i žaloby odmítnutých uchazečů o náhradu škody.