Protest by měl podle Dufka vypadat tak, že by se podobně jako v roce 1989 přestalo pracovat v celé republice.

Šéf ASO přitom soudí, že odbory mají dostatek sil, aby byla taková stávka úspěšná. "Pokud se podíváte, jakým způsobem ta reforma řeší nedostatek financí ve státním rozpočtu, tak musí být nepřijatelná pro všechny občany," uvedl.

Premiér Vladimír Špidla Dufkovo varování týkající se případného zastavení práce po celé zemi odmítl. "Výrok není přiměřený, reforma je potřebná i pro odboráře," řekl ČTK.

V září čekají odboráři velkou účast

K projevům občanské neposlušnosti a generální stávce by odboráři podle Dufka přistoupili, pokud by u vlády nenašla odezvu demonstrace, kterou odbory připravují na 13. září. Protestní akci chystají společně obě největší odborové centrály v zemi, vedle ASO tedy ještě Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Kolik lidí na demonstraci přijde, Dufek nechtěl odhadovat. "Představu o počtech si neděláme," zdůraznil. Dodal nicméně, že účast bude jistě velká, neboť důsledky vládní reformy by se dotkly celé veřejnosti. Dufek je přesvědčen, že případná stávka vyhlášená ASO by byla úspěšná už jen proto, že druhá největší centrála sdružuje řadu vlivných odborových organizací, které podle něj "dokážou zahýbat celým hospodářstvím". Namátkou jmenoval například železničáře, energetiky či zemědělce.

"Já si myslím, že to není jenom o množství odborářů, ale i o vlivu," podotkl. Šéf centrály rovněž uvedl, že by přirozeně uvítal, kdyby se do organizace případné generální stávky zapojili i zástupci ČMKOS.

Předseda konkurenční odborové centrály Milan Štěch však o tom zatím neuvažuje. "Nikdy neříkám nikdy, ale ani neříkám v tuto chvíli ano," řekl v reakci na Dufkova slova novinářům.

Při posledních větších protestech odborářů se však dvě největší odborové centrály, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, nebyly schopny domluvit na společném postupu. To se projevilo na účasti organizovaných demonstrací.

Názory odborových centrál se liší

Odboráři vypracovali k reformě řadu pozměňovacích návrhů, kterými chtějí zmírnit její dopad na zaměstnance. Usilují například o to, aby nemocenské dávky nebyly v prvních třech dnech kráceny, aby se doba studia počítala pro výpočet výše důchodu shodně jako doba skutečného placení pojištění a aby nebyla zrušena možnost dočasně kráceného důchodu.

Požadují rovněž, aby zůstalo zachováno stanovení věku odchodu do penze pro ženy i podle počtu vychovaných dětí. V daňové oblasti navrhují zachování pětiprocentní daně z převodu nemovitosti, zavedení páté daňové skupiny pro lidi s nejvyššími příjmy a snížení daně z příjmů právnických osob.

V této otázce se názory ASO a ČMKOS liší. Zatímco konfederace požaduje pomalejší snižování daně, aby v roce 2006 byla její výše 26 procent, asociace souhlasí s vládním návrhem, který počítá s 24 procenty. Rozpor však podle odborářů není natolik závažný, aby odborovým centrálám bránil postupovat při protestech společně.

Podporují i učitele

Předsednictvo ASO rovněž jednalo o stanovisku k ohlášené jednodenní stávce učitelů, na níž se minulý týden dohodli předsedové oblastních školských odborových organizací. "My tu stávku podporujeme, dokonce jsme vyzvali všechny školy a učiliště, které jsou v rámci ASO, aby se ke stávce aktivně připojili," uvedl Dufek.