Spotřeba v zemích dovážejících kávu v loňském roce podle předběžných odhadů činila 81,75 miliónu 60kilových žoků, a pouze nepatrně se tak snížila ze 82 miliónů žoků předloni. V roce 2000 země dovezly 79,21 miliónů žoků kávy a během 90. let dovoz kávy stabilně rostl.

Poptávka od největších světových dovozců však v posledních letech klesla a prudký propad spotřeby kávy na hlavu byl zaznamenán hlavně u největších pěti konzumentů.

Nejvíce kávy vypijí Finové

"Nejzřetelnější je to v Nizozemsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Dánsku, Norsku, Německu, Velké Británii, USA, Finsku a Francii," uvedla ICO v pravidelné měsíční zprávě. Tyto země zároveň patří mezi největší konzumenty kávy.

Nejvíce kávy se vypije ve Finsku. V letech 2000 až 2002 průměrná spotřeba na hlavu činila 11,17 kg kávy, v roce 1990 až 1992 to však bylo 12,23 kilogramu, což je pokles o 8,67 procenta.

Největší propad spotřeby zaznamenalo Nizozemsko, a to o 33,58 procenta na 6,69 kg na hlavu z 10,08 kg na hlavu v období let 1990-92. "Možným vysvětleným tohoto poklesu by mohly být změny spotřebitelských chutí a kvality šálků," dodal generální ředitel ICO Nestor Osorio.

Organizace považuje kvalitu za klíčový faktor k povzbuzení spotřeby na zralých trzích a snaží se o vytlačení káv s nízkou kvalitou z trhu.