Z celkové produkce masa připadalo 55,1 procenta na vepřové a 31,8 procenta na drůbeží. Podíl hovězího a telecího masa činil 13,1 procenta.

Počty poraženého skotu včetně telat klesly meziročně o 1,6 procenta, jeho průměrná jateční hmotnost stoupla o 0,8 procenta na 295,4 kilogramu. Výroba hovězího masa se meziročně snížila o 0,8 procenta.

Ceny zemědělských výrobců v živočišné výrobě se v prvním čtvrtletí meziročně snížily u jatečných býků o 4,2 procenta a krav o 1,6 procenta. Zvedly se naopak u jatečných jalovic o 2,6 procenta a telat o 0,8 procenta.

U drůbeže proti předchozímu roku vzrostly o 21,5 procenta. Pokračoval trend poklesu cen jatečných prasat, který byl zaznamenán v průběhu celého loňského roku. Jejich ceny meziročně sestoupily o tři procenta.

U mléka pokračovalo zvyšování cen z druhé poloviny loňského roku. Průměrná cena zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedla o 28,9 procenta.