Mezinárodní odborníci předpovídají Česku pro letošní rok hospodářský růst okolo 4,5 procenta. V příštím roce se má český HDP zvýšit přibližně o pět procent, řekl ve čtvrtek v Praze novinářům generální tajemník OECD Angel Gurría.

Podle studie OECD těží česká ekonomika z výrazného oživení růstu v letech 2005 až 2007, kdy se HDP zvýšil v průměru o více než šest procent.

Ministerstvo financí letos očekává, že česká ekonomika vzroste o 4,9 procenta.

Reformy musí pokračovat

Mezi potřebnými změnami organizace uvedla odvážnější snižování deficitu státního rozpočtu, pokračování reforem ve zdravotnictví, zvyšování věku odchodu do důchodu a pokračování daňových reforem.

Loni odhlasovaný reformní balíček je v oblasti hospodářské politiky hlavním dosavadním úspěchem současné vlády, míní OECD.

Další reformní plány na podporu ekonomického růstu ale mohou narazit na odpor ve vládní koalici nebo v parlamentu. "Uskutečnění mnoha dalších reforem je proto nejisté, i když by jejich zavedení dlouhodobě zlepšilo výkonnost české ekonomiky," uvádí se ve zprávě.

Do práce víc lidí

Kvůli nynějšímu snižování nezaměstnanosti je podle OECD třeba zvýšit motivaci lidí k práci. Vláda by také měla dále reformovat školství a odstraňovat překážky hladkého fungování trhu.

Vláda by měla také zajistit fiskální udržitelnost tak, aby se snížil deficit veřejných financí, navrhuje OECD. "Rychlý hospodářský růst představuje jedinečnou příležitost pro snížení rozpočtového deficitu a uskutečnění strukturálních reforem, avšak předchozí ani současná vláda jej plně nevyužily," píše se ve zprávě.

Pochvala za změny v daních

Daňovou reformu současné vlády hodnotí OECD pozitivně. "Přináší vítané zmenšení rozdílu mezi zdaněním příjmů fyzických a právnických osob a posun od přímého k nepřímému zdanění," uvádí zpráva. Nabádá ale k dalšímu sblížení sazeb daně z přidané hodnoty.