"Naším cílem je zvýšení ochrany práv klientů cestovních kanceláří na našem trhu. Vedle tlaku na zlepšení ochrany chceme především monitorovat situaci na trhu a přispívat k důslednému vymáhání zákonných podmínek pro podnikání v tomto oboru," sdělil předseda přípravného výboru SOK Daniel Pantůček.

Doporučené články

Vznik sdružení je podle něj reakcí na stále se opakující případy, kdy některé cestovky nesplnily závazky vůči klientům, nechaly je v zahraničí svému osudu, či neplní zákonné podmínky pro podnikání v cestovním ruchu. Pantůček viní státní orgány, že nedostatečně vymáhají plnění podmínek pro provozování cestovních kanceláří, především v oblasti pojištění proti úpadku, které je u cestovních kanceláří povinné ze zákona.

"Přestože jde o koncesovanou živnost a některé cestovní kanceláře nemají pojištění uzavřeno, stále dochází k situacím, kdy tyto kanceláře nechají klienty na pospas na rekreaci a státní správa reaguje až následně. Chceme těmto situacím předcházet," řekl Pantůček.