"Naším cílem je zvýšení ochrany práv klientů cestovních kanceláří na našem trhu. Vedle tlaku na zlepšení ochrany chceme především monitorovat situaci na trhu a přispívat k důslednému vymáhání zákonných podmínek pro podnikání v tomto oboru," sdělil předseda přípravného výboru SOK Daniel Pantůček.

Vznik sdružení je podle něj reakcí na stále se opakující případy, kdy některé cestovky nesplnily závazky vůči klientům, nechaly je v zahraničí svému osudu, či neplní zákonné podmínky pro podnikání v cestovním ruchu. Pantůček viní státní orgány, že nedostatečně vymáhají plnění podmínek pro provozování cestovních kanceláří, především v oblasti pojištění proti úpadku, které je u cestovních kanceláří povinné ze zákona.

"Přestože jde o koncesovanou živnost a některé cestovní kanceláře nemají pojištění uzavřeno, stále dochází k situacím, kdy tyto kanceláře nechají klienty na pospas na rekreaci a státní správa reaguje až následně. Chceme těmto situacím předcházet," řekl Pantůček.