V Praze 2 vznikla první bezplatná právní poradna v Česku pro lidi, kteří mají velké problémy s dluhy. S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí a jak jim pomáháte?

Drtivá většina klientů se na nás obrací v situaci, kdy si pořídili spoustu úvěrů – výjimkou není ani 10 až 12 půjček –, neodhadli dobře své schopnosti a nyní nejsou schopni všechny splátky splácet v plné výši. Nebo si nabrali další úvěry, aby jimi spláceli předchozí splátky, a tím vytloukají klín klínem. Časem se dostávají do spirály navyšujícího se počtu úvěrů a s nimi spojených splátek. Takovým lidem se už pomáhá velmi těžko, neboť souhrn všech jejich splátek zpravidla značně převyšuje jejich příjmy.

Jak byste charakterizoval klienty, kteří se na vaši poradnu obracejí?

Takovým typickým klientem naší poradny je dlužník ve věku kolem 40 let s měsíčním příjmem v rozmezí od 15 do 25 tisíc korun, který má 8 až 10 závazků u různých bankovních i nebankovních subjektů a dluh v celkové výši mezi 300 až 500 tisíci korun. Jeho dluhy jsou již většinou po splatnosti, některé z nich jsou už předmětem soudního řízení nebo pro ně již byla nařízena exekuce.

Co těmto lidem radíte?

Těmto klientům doporučujeme, aby kontaktovali své věřitele a pokusili se s nimi dohodnout na snížení splátek. Pokud má klient u jednoho věřitele více úvěrů, pak může být řešením restrukturalizace neboli spojení všech úvěrů v jeden a splácení pouze jedné, nižší splátky. Dalším řešením může být poměrné uspokojování všech věřitelů podle výše jednotlivých dluhů a možností klienta. Vždy je lepší splácet aspoň něco než vůbec nic. Nepopulárním krokem potom může být prodej části osobního majetku, například automobilu nebo nemovitosti. Konečným řešením může být takzvané oddlužení, podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jenž začal platit od 1. ledna 2008.

Podařilo se už někomu díky vašim radám z velkých dluhů vybřednout?

Naše poradna má pouze minimální zpětnou vazbu od svých klientů. S převážnou většinou klientů komunikujeme přes e-mail. Klient vznese dotaz, poradna na něj odpoví a je pouze na rozhodnutí klienta, zda se naším doporučením bude řídit, či nikoliv, a rovněž zda nám sdělí, zda a jak mu naše doporučení pomohlo jeho situaci vyřešit. Máme už však prvního klienta, který s naší pomocí podal návrh na povolení oddlužení a soud jeho návrhu vyhověl. Je tedy na nejlepší cestě, jak se svých dluhů jednou provždy zbavit.