Celkový počet zahraničních návštěvníků v roce 2007 podle výzkumu dosáhl 22,6 miliónu osob a meziročně tak vzrostl o šest procent. Nejčastěji k nám v roce 2007 přicestovali tradičně obyvatelé sousedních států, především Němci (40 %). Na druhém místě se umístili Poláci (15 %), následováni Slováky (11 %).

Zahraniční turisté se zdrželi v průměru čtyři dni, nejčastěji v hotelích (66 %), pětina se ubytovala v soukromí a za pobyt neplatila (23 %). Neplacené ubytování vykazuje v meziročním srovnání mírný nárůst o 2 procentní body. Nárůst neplaceného ubytování úměrně stoupá s počtem osob, které přijely navštívit své známé a příbuzné.

Téměř všichni návštěvníci spokojeni

Hlavním důvodem návštěvy ČR byla pro zahraniční turisty rekreace a zábava (52 %) a obchodní cesta (21 %). Nejčastěji zahraniční návštěvníci přijeli do Prahy, příhraničních nákupních míst a turisticky zajímavých míst.

Většina zahraničních návštěvníků zhodnotila návštěvu ČR pozitivně. Celkově spokojeno bylo 90 % z nich.

Obecně nižší spokojenost s pobytem deklarovali návštěvníci, kteří Českou republikou jen projížděli. V souvislosti s návštěvou se třetina cizinců setkala s problémy, které nejčastěji souvisely s infrastrukturou a stavem silnic, s orientačním a navigačním systémem a s jazykovou vybaveností a přístupem Čechů.