Právě v tomto období totiž Evropská unie zjišťuje, zda je Slovensko schopné garantovat udržitelnost pozitivního hospodářského vývoje. "Hodnocení bude oznámeno 7. května 2008. Na přelomu června a července se stanoví kurs, který bude platit při výměně slovenských korun za euro," uvedl Fico.

Maastricht stanovuje, že deficit veřejných financí nesmí přesáhnout tři procenta. "Na Slovensku za rok 2007 jsme dosáhli deficit 2,2 procenta. V letošním roce by měl být deficit nižší než dvě procenta. V roce 2011 by jsme měli mít zcela vyrovnaný rozpočet," dodal slovenský premiér. Dalším kritériem pro přijetí eura je, že veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 procent HDP. "Za rok 2007 to bylo na Slovensku na úrovni 29,4 procenta," konstatoval Fico.

Nejsledovanější je kritérium inflační a růst cen. "V tomto ohledu můžeme konstatovat, že od března 2007 do března 2008 dosáhl růst cen úrovně 2,2 procenta. To je o jedno procento nižší inflace, než je požadované kritérium v rámci Evropské unie," dodal Fico. Premiér zdůraznil, že inflační kritérium se Slovensku podařilo splnit navzdory obrovskému tlaku celosvětového růstu cen ropy a potravin.