Ještě výraznější je propad obchodní bilance ve srovnání s červnem, kdy schodek činil jen 3,3 miliardy korun. Podle údajů ČSÚ červencovou bilanci negativně ovlivnil obchod s chemikáliemi a příbuznými výrobky a stroji a dopravními prostředky. V červenci se dovezlo více automobilů než vyvezlo (snížení aktiva o 2,6 mld. Kč), zvýšil se i dovoz kovozpracujících strojů (přechod z aktiva 0,2 mld. Kč do pasiva 1,3 mld. Kč) a dovoz léčiv (prohloubení pasiva o 0,8 mld. Kč).

Naopak pozitivní vliv měl rostoucí vývoz výpočetní techniky (přechod z pasiva 0,1 mld. Kč do aktiva 1,9 mld. Kč), dílů a příslušenství motorových vozidel (zvýšení aktiva o 1,0 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (přechod z pasiva 0,1 mld. Kč do aktiva 0,7 mld. Kč).

Nejvíce se zhoršila bilance obchodu s Ruskem (zvýšení pasiva o 1,4 mld. Kč), Japonskem (růst pasiva o 1,3 mld. Kč), Čínou (zvýšení pasiva o 0,8 mld. Kč), Spojenými státy (přechod z mírného aktiva do pasiva 0,6 mld. Kč) a Německem (přechod z aktiva 0,1 mld. Kč do pasiva 0,3 mld. Kč). Naopak se zlepšil výsledek obchodování zejména se Slovenskem (růst aktiva o 1,1 mld. Kč), Nizozemskem (zvýšení aktiva o 0,8 mld. Kč) a Belgií (snížení pasiva o 0,5 mld. Kč).

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 14,0 % a dovoz o 15,3 %. Vlivem rozdílného kursového vývoje rostl zahraniční obchod v dolarovém vyjádření rychleji než v korunách (vývoz o 21,8 % a dovoz o 23,2 %), zatímco při vyjádření v eurech pomaleji (růst vývozu o 6,5 % a dovozu o 7,6 %). Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předcházejícími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 4,2 %, dovoz o 3,2 % a celkové pasivum ve výši 69,4 mld. Kč bylo o 9,7 mld. Kč nižší. V lednu až červenci letošního roku meziročně vzrostl vývoz o 7,9 % a dovoz o 7,3 %. Schodek zahraničního obchodu dosáhl 29,6 mld. Kč a byl meziročně nižší o 2,0 mld.