Nejen že budou v obchodech, restauracích a provozovnách služeb uváděny obojí ceny, ale především budou lidé dostávat v obojí měně i své výplatní pásky. Stejně tak důchodci dostanou vyjádření své renty v euru i korunách, obdobně to bude i při výplatách různých sociálních dávek.

Počítá se s tím, že toto duální vyjádření bude ze zákona povinné všude tam, kde jedním ze subjektů platby bude občan. Doporučila to Evropská komise na základě zkušeností zemí, v nichž bylo euro zaváděno v první vlně a toto označování v obojí měně bylo dobrovolné.

V ČR by tato povinnost měla vzniknout nejpozději měsíc po oznámení oficiálního přepočítacího koeficientu.

Smyslem dvojí ceny bude lepší vnímání nové měny

„Účelem tohoto nástroje bude umožnit veřejnosti, aby si lépe osvojila vnímání nové měny, a také vyvinout tlak na prodejce, aby zavádění eura nezneužili k neopodstatněnému navyšování cen,“ tvrdí Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR, kterou před nedávnem dostali ministři jako podklad k jednání kabinetu.

Zpráva konstatuje, že ačkoli přechod na euro v zemích, kde již funguje, se neprojevil ve zvýšení měřené inflace, přesto „došlo k nárůstu cen u některých položek běžné spotřeby“. Mnozí občané se proto domnívají, že euro zvyšuje celkovou inflaci a přispívá ke zdražování.

„Takovým pocitům, jež mají negativní dopad na vnímání jednotné evropské měny širokou veřejností, je třeba účinně čelit,“ tvrdí se ve zprávě. Proto by se podle doporučení obsaženého v tomto dokumentu měly ceny podrobně sledovat od okamžiku, kdy bude vyhlášen oficiální přepočítací koeficient.

Důvodem je snaha předejít mediálnímu zkreslování faktického cenového pohybu. O aktuálním vývoji cen by měly podle zprávy informovat proto „důvěryhodné a kompetentní osoby, jejichž sdělení mají náležitý odraz v médiích“.

Etický kodex proti černé listině

Součástí osvětové kampaně na ochranu spotřebitele by se mohly stát i tzv. etický kodex a černá listina. V obou případech má jít o veřejný seznam, do kterého by mohl nahlížet kdokoli.

V prvním případě by šlo o soupis podnikatelů, kteří se zavázali, že nevyužijí zavedení eura k neopodstatněnému zvýšení cen, v druhém by byly uvedeny podniky, v nichž byl zaznamenán nadměrný růst cen. Černou listinu využily např. Slovinsko a Malta.

Zatímco etický kodex Hospodářská komora ČR přivítala, černou listinu jednoznačně odmítá. „Publicitě uplatňování etického kodexu bude třeba věnovat odpovídající pozornost tak, aby veřejnosti byly dostupné informace o firmách, které se k etickému kodexu dobrovolně přihlásily,“ tvrdí zástupci komory, a dokonce navrhují udělování zvláštního loga podnikatelům za korektní cenovou politiku.

Před černou listinou ale varují, neboť „ani pečlivá příprava takového opatření, by nevyloučila případy zřejmého poškození zájmů dotčených podnikatelských subjektů se všemi nepříznivými důsledky včetně například vzniku soudních sporů“.

Zpráva proto konstatuje, že v případě černé listiny půjde o dobrovolnou aktivitu nevládních spotřebitelských sdružení a spolupracovat při jejím vytváření by museli jak zástupci spotřebitelů, tak i samotných podnikatelů, aby „tento nástroj plnil jak důležitou informativní roli pro spotřebitele, tak aby nemohl být zneužíván k nekalé konkurenci“.