"Počet podání spotřebitelů ve srovnání s předchozími roky výrazně vzrostl. Zřetelný je zejména podíl žádostí a oznámení, které nelze zařadit mezi klasické podněty nebo stížnosti. Jde spíše o dotazy a připomínky," uvedla ČOI ve výroční zprávě, kterou zveřejnila na svých internetových stránkách.

ČOI loni přijala 6779 podnětů, 2488 žádostí a 2809 oznámení. Stížností na činnost ČOI bylo 122. Oprávněnost byla potvrzena u 1814 podání a osmi stížností na ČOI. Zhruba desetina loňských podání spotřebitelů do pravomocí inspekce nespadala.

Nejvíce podání se týkalo reklamací

Reklamací se v loňském roce týkalo 4757 podání, což odpovídá 39 procentům z celkového počtu podání. "Podobně tomu bylo i v roce 2006. Ukazuje to na citlivost celé problematiky, kterou občané trvale vnímají jako nedostatečně zákony ošetřenou," upozornila ČOI.

Na různé klamavé praktiky obchodníků loni spotřebitelé poukázali ve 376 případech, zatímco předloni těchto podnětů bylo 247. Výrazný nárůst podání loni ČOI zaznamenala také v kategorii zasilatelských služeb, do které spadají i internetové obchody. Celkem těchto podání bylo v loňském roce evidováno 227.

Diskriminace spotřebitelů se loni týkalo 109 podání, kterých bylo meziročně o 40 více. "Podezření na diskriminaci spotřebitele z důvodu rasy bylo řešeno 11 a týkala se restauračních zařízení, barů a diskoték. Dvě podání, která byla na tutéž provozovnu, byla prokázána jako oprávněná," stojí ve zprávě ČOI.

Cizincům vadí dvojí ceny

Hlavně cizinci loni ČOI upozornili také na dvojí ceny v restauracích, hotelích či kulturních zařízeních. ČOI v loňském roce šetřila podobných případů 19. Oprávněnost stížnosti se podařilo prokázat ve dvou případech. Dvojí ceny inspektoři zjistili na pražském koupališti Džbán a v horském středisku Ramzová v Jeseníkách. Na tamních lanovkách totiž byly lidem účtovány rozdílné ceny podle toho, zda jde o běžkaře, lyžaře nebo pěší turisty.

ČOI loni řešila 79 podání, která se týkala například omezení vstupu s kočárkem či invalidním kočárkem do některých provozoven, odmítání platby kartou, stravenkami, drobnými mincemi nebo naopak bankovkami vyšší nominální hodnoty.

Ve čtvrtině obchodních řetězců zjištěny nedostaky

Na obchodní řetězce loni připadlo 1282 podání spotřebitelů, z nichž 190 vyhodnotila ČOI jako oprávněných. ČOI loni provedla v obchodních řetězcích 3262 kontrol a různé nedostatky odhalila ve čtvrtině z nich. Mezi nejčastější prohřešky obchodních řetězců patřilo neseznámení zákazníků s cenou nabízeného zboží, špatné účtování nákupů či klamání zákazníků. Četnost zjištěných závad ale byla loni o něco nižší než v roce 2006, kdy ČOI zjistila porušení zákonů v 28 procentech kontrolovaných provozoven obchodních řetězců.

Celkem ČOI v loňském roce provedla 53 679 kontrol a podíl zjištěných závad byl 31,5 procenta. V roce 2006 tento ukazatel činil 34,4 procenta.